Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

  • मालिकार्जुन गा.पा.का विभिन्न वडामा विपद् राहत वितरण

  • मालिकार्जुन गा.पा.का विभिन्न वडामा विपद् राहत वितरण

  • मालिकार्जुन गा.पा.का विभिन्न वडामा विपद् राहत वितरण

  • मालिकार्जुन गा.पा.का विभिन्न वडामा विपद् राहत वितरण

  • मालिकार्जुन गा.पा.का विभिन्न वडामा विपद् राहत वितरण

  • मालिकार्जुन गा.पा.का विभिन्न वडामा विपद् राहत वितरण

  • मालिकार्जुन गा.पा.का विभिन्न वडामा विपद् राहत वितरण

सबै सूचना
सबै समाचार
सबै प्रेस बिज्ञप्ति
सबै फारामहरु
शरद कुमार पोखरेल
शरद कुमार पोखरेल

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

ज्योत्सना भट्ट (जोशी)
ज्योत्सना भट्ट (जोशी)

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सूचना अधिकारी)
9863075278