Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+
किरण जोशी
किरण जोशी

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

हेमन्ती साउँद
हेमन्ती साउँद

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सांगठनिक संरचना हेर्नुहाेस्
भर्खरै अध्यावधिक सामाग्रीहरु

नागरिक वडापत्र

हामीले प्रवाह गर्ने सेवाको जानकारी


हातहतियार ईजाजत सम्बन्धी

कोठा नं : 10 आवश्यक प्रमाण संकलन भएको भोलिपल्ट | रु १०।- को हुलाक टिकट र नियमावली मा तोकिए बमोजिम |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : वासुदेव विष्ट / मुद्दा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : किरण जोशी

विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी

कोठा नं : 13 तुरुन्तै | निबेदनमा रु.१० को हुलाक टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : राम राज पन्त / विपद् व्यवस्थापन फाँट

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : किरण जोशी

बंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता

कोठा नं : 11  सोही दिन | रु.१० को हुलाक टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : राकेश सिंह ठगुन्ना / नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : किरण जोशी

कर्मचारी परिवारको नाताले

कोठा नं : 11 प्रमाण पुगेकोमा उसै दिन | रु.१० को हुलाक टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : राकेश सिंह ठगुन्ना / नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : किरण जोशी

वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकता (महिलाका लागि)

कोठा नं : 11 सोही दिन | रु.१० को हुलाक टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : राकेश सिंह ठगुन्ना / नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : किरण जोशी

वंशज, वैवाहिक अङ्गिकृत नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि

कोठा नं : 11 प्रमाण पुगेकोमा उसै दिन | रु.१३ को हुलाक टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : राकेश सिंह ठगुन्ना / नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : किरण जोशी

नागरिकतामा पतिको नाम समावेश गर्दा

कोठा नं : 11 प्रमाण पुगेकोमा उसै दिन | रु.१३ को हुलाक टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : राकेश सिंह ठगुन्ना / नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : किरण जोशी

नाबालक परिचय पत्र तथा प्रतिलिपि

कोठा नं : 11 सबै प्रमाण पुगेमा दरखास्त दिएकै दिन  | रु १०।- को टीकट र प्रतिलिपिको हकमा प्रतिपाना रु. ३।- को टीकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : राकेश सिंह ठगुन्ना / नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : किरण जोशी

हातहतियार नामसारी सम्बन्धी

कोठा नं : 10 आवश्यक जांचबुझ सकेको भोलिपल्ट  | रु १०।- को हुलाक टिकट र नियमावली मा तोकिए बमोजिम अनुसारको शुल्क |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : वासुदेव विष्ट / मुद्दा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : किरण जोशी

हातहतियार नविकरण सम्बन्धी

कोठा नं : 10 निवेदन परेको दिन | रु १०।- को हुलाक टिकट र नियमावली बमोजिमको शुल्क |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : वासुदेव विष्ट / मुद्दा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : किरण जोशी

हातहतियार ईजाजत प्रतिलिपि सम्बन्धी

कोठा नं : 10 आवश्यक जांचबुझ सकेको भोलिपल्ट | रु १०।- को हुलाक टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : वासुदेव विष्ट / मुद्दा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : किरण जोशी

संघ संस्था दर्ता

कोठा नं : 10 आवश्यक जांचबुझ सकेको भोलिपल्ट | रु १०।- को हुलाक टिकट दर्ता शुल्क रु.१०००। |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : वासुदेव विष्ट / संघ संस्था दर्ता नविकरण

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : किरण जोशी

संघ संस्था नविकरण

कोठा नं : 10 प्रकृया पुरा भएमा सोही दिन | निवेदनमा रु १०।- को हुलाक टिकट र ऐन बमोजिम लाग्ने दस्तुर   |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : वासुदेव विष्ट / संघ संस्था दर्ता नविकरण

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : किरण जोशी

संघ संस्थाको विधान संशोधन

कोठा नं : 10 प्रकृया पुरा भएमा सोही दिन |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : वासुदेव विष्ट / संघ संस्था दर्ता नविकरण

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : किरण जोशी

जिल्लामा संस्थाको शाखा खोल्ने सम्बन्धी

कोठा नं : 10 सोहि दिन | रु १०।- को हुलाक टिकट प्रतिपाना रु ३ को हुलाक टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : वासुदेव विष्ट / संघ संस्था दर्ता नविकरण

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : किरण जोशी

पत्रपत्रिका दर्ता सम्बन्धी

कोठा नं : 10 प्रकृया पुगेपछी तुरुन्त | रु १०।- को हुलाक टिकट दैनिक पत्रिका रु १०००।- अर्धसाप्ताहिक रु. ७००।- साप्ताहिक रु. ५००।- पाक्षिक रु. ३००।- मासिक र अन्य |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : वासुदेव विष्ट / पत्रपत्रिका दर्ता नविरकण

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : किरण जोशी

छापाखाना संचालन सम्बन्धी

कोठा नं : 10 प्रकृया पुरा भएपछि सोहि दिन | रु १०।- को हुलाक टिकट रु १०००।- |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : वासुदेव विष्ट / संघ संस्था दर्ता नविकरण

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : किरण जोशी

गुनासो सम्बन्धी

कोठा नं : 10 सोहि दिन | रु १०।- को हुलाक टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : वासुदेव विष्ट / मुद्दा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : किरण जोशी

शान्ति सुरक्षा को निवेदन सम्बन्धी

कोठा नं : 9 सोहि दिन | रु १०।- को हुलाक टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : सागर दत्त जोशी / प्रसाशन शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : किरण जोशी

अनियमितता वा भ्रष्टाचार उजुरी सम्बन्धी

कोठा नं : 10 शीघ्र | रु १०।- को हुलाक टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : वासुदेव विष्ट / मुद्दा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : किरण जोशी

साधारण (Normal) राहदानी

कोठा नं : 15 निवेदन पेश गरेको ३० दिन पछी | नयाँ राहदानीको हकमा रु. ५०००।-,  नाबालकको हकमा उल्लेखित दस्तुरमा आधा दस्तुर लाग्नेछ। हराएको/विग्रिएको रु. १०,०००/- |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : मोहन दत्त भट्ट / राहदानी शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : किरण जोशी

व्यहोरा प्रमाणित / फुटकर प्रमाणित

कोठा नं : 9 आवश्यक बुझने बाहेक सोही दिन | रु १०।- को हुलाक टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : सागर दत्त जोशी / प्रसाशन शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : किरण जोशी

विपद् बाट भएको क्षतिको राहत सम्बन्धी

कोठा नं : 13 तुरुन्तै | निबेदनमा रु.१० को हुलाक टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : राम राज पन्त / विपद् व्यवस्थापन फाँट

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : किरण जोशी

नामथर,जन्ममिति फरक परेको सिफारिस

कोठा नं : 9 सोही दिन | रु.१० को हुलाक टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : सागर दत्त जोशी / प्रसाशन शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : किरण जोशी

आदिवासी/ जनजाति/ मधेशी /दलित प्रमाणित

कोठा नं : 9 तुरुन्तै | निबेदनमा रु.१० को हुलाक टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : सागर दत्त जोशी / प्रसाशन शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : किरण जोशी

पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2080-11-18 14:17:55

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

Powered By: ProActive Developers