Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+
दीर्घराज उपाध्याय
दीर्घराज उपाध्याय

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

हेमन्ती साउँद
हेमन्ती साउँद

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

(सूचना अधिकारी)

9840527753

सांगठनिक संरचना हेर्नुहाेस्

नागरिक वडापत्र

हामीले प्रवाह गर्ने सेवाको जानकारी


हातहतियार ईजाजत सम्बन्धी

कोठा नं : ६ आवश्यक प्रमाण संकलन भएको भोलिपल्ट | रु १०।- को हुलाक टिकट र नियमावली मा तोकिए बमोजिम |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : वासुदेव विष्ट / मुद्दा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : दीर्घराज उपाध्याय

विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी

कोठा नं : 6 तुरुन्तै | निबेदनमा रु.१० को हुलाक टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : राम राज पन्त / विपद् व्यवस्थापन फाँट

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : दीर्घराज उपाध्याय

बंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता

कोठा नं : ७  सोही दिन | रु.१० को हुलाक टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : गोपाल सिंह बोहरा / नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : दीर्घराज उपाध्याय

कर्मचारी परिवारको नाताले

कोठा नं : ७ प्रमाण पुगेकोमा उसै दिन | रु.१० को हुलाक टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : गोपाल सिंह बोहरा / नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : दीर्घराज उपाध्याय

वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकता (महिलाका लागि)

कोठा नं : ७ सोही दिन | रु.१० को हुलाक टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : गोपाल सिंह बोहरा / नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : दीर्घराज उपाध्याय

वंशज, वैवाहिक अङ्गिकृत नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि

कोठा नं : ७ प्रमाण पुगेकोमा उसै दिन | रु.१३ को हुलाक टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : गोपाल सिंह बोहरा / नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : दीर्घराज उपाध्याय

नागरिकतामा पतिको नाम समावेश गर्दा

कोठा नं : ७ प्रमाण पुगेकोमा उसै दिन | रु.१३ को हुलाक टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : गोपाल सिंह बोहरा / नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : दीर्घराज उपाध्याय

नाबालक परिचय पत्र तथा प्रतिलिपि

कोठा नं : ७ सबै प्रमाण पुगेमा दरखास्त दिएकै दिन  | रु १०।- को टीकट र प्रतिलिपिको हकमा प्रतिपाना रु. ३।- को टीकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : गोपाल सिंह बोहरा / नागरिकता शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : दीर्घराज उपाध्याय

हातहतियार नामसारी सम्बन्धी

कोठा नं : ६ आवश्यक जांचबुझ सकेको भोलिपल्ट  | रु १०।- को हुलाक टिकट र नियमावली मा तोकिए बमोजिम अनुसारको शुल्क |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : वासुदेव विष्ट / मुद्दा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : दीर्घराज उपाध्याय

हातहतियार नविकरण सम्बन्धी

कोठा नं : ६ निवेदन परेको दिन | रु १०।- को हुलाक टिकट र नियमावली बमोजिमको शुल्क |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : वासुदेव विष्ट / मुद्दा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : दीर्घराज उपाध्याय

हातहतियार ईजाजत प्रतिलिपि सम्बन्धी

कोठा नं : ६ आवश्यक जांचबुझ सकेको भोलिपल्ट | रु १०।- को हुलाक टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : वासुदेव विष्ट / मुद्दा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : दीर्घराज उपाध्याय

संघ संस्था दर्ता

कोठा नं : 6 आवश्यक जांचबुझ सकेको भोलिपल्ट | रु १०।- को हुलाक टिकट दर्ता शुल्क रु.१०००। |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : वासुदेव विष्ट / संघ संस्था दर्ता नविकरण

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : दीर्घराज उपाध्याय

संघ संस्था नविकरण

कोठा नं : 6 प्रकृया पुरा भएमा सोही दिन | निवेदनमा रु १०।- को हुलाक टिकट र ऐन बमोजिम लाग्ने दस्तुर   |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : वासुदेव विष्ट / संघ संस्था दर्ता नविकरण

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : दीर्घराज उपाध्याय

संघ संस्थाको विधान संशोधन

कोठा नं : 6 प्रकृया पुरा भएमा सोही दिन |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : वासुदेव विष्ट / संघ संस्था दर्ता नविकरण

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : दीर्घराज उपाध्याय

जिल्लामा संस्थाको शाखा खोल्ने सम्बन्धी

कोठा नं : 6 सोहि दिन | रु १०।- को हुलाक टिकट प्रतिपाना रु ३ को हुलाक टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : वासुदेव विष्ट / संघ संस्था दर्ता नविकरण

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : दीर्घराज उपाध्याय

पत्रपत्रिका दर्ता सम्बन्धी

कोठा नं : ६ प्रकृया पुगेपछी तुरुन्त | रु १०।- को हुलाक टिकट दैनिक पत्रिका रु १०००।- अर्धसाप्ताहिक रु. ७००।- साप्ताहिक रु. ५००।- पाक्षिक रु. ३००।- मासिक र अन्य |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : वासुदेव विष्ट / पत्रपत्रिका दर्ता नविरकण

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : दीर्घराज उपाध्याय

छापाखाना संचालन सम्बन्धी

कोठा नं : 6 प्रकृया पुरा भएपछि सोहि दिन | रु १०।- को हुलाक टिकट रु १०००।- |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : वासुदेव विष्ट / संघ संस्था दर्ता नविकरण

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : दीर्घराज उपाध्याय

गुनासो सम्बन्धी

कोठा नं : ६ सोहि दिन | रु १०।- को हुलाक टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : वासुदेव विष्ट / मुद्दा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : दीर्घराज उपाध्याय

शान्ति सुरक्षा को निवेदन सम्बन्धी

कोठा नं : ३ सोहि दिन | रु १०।- को हुलाक टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : सागर दत्त जोशी / प्रसाशन शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : दीर्घराज उपाध्याय

अनियमितता वा भ्रष्टाचार उजुरी सम्बन्धी

कोठा नं : ६ शीघ्र | रु १०।- को हुलाक टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : वासुदेव विष्ट / मुद्दा शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : दीर्घराज उपाध्याय

साधारण (Normal) राहदानी

कोठा नं : ८ निवेदन पेश गरेको २ महिना दिन पछी | रु ५०००।- |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : राकेश सिंह ठगुन्ना / राहदानी शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : दीर्घराज उपाध्याय

द्रुत सेवाको राहदानी सिफारिस

कोठा नं : ८ सोहि दिन | राहादानी विभागबाट तोकिए अनुसार |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : राकेश सिंह ठगुन्ना / राहदानी शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : दीर्घराज उपाध्याय

व्यहोरा प्रमाणित / फुटकर प्रमाणित

कोठा नं : ३ आवश्यक बुझने बाहेक सोही दिन | रु १०।- को हुलाक टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : सागर दत्त जोशी / प्रसाशन शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : दीर्घराज उपाध्याय

विपद् बाट भएको क्षतिको राहत सम्बन्धी

कोठा नं : 6 तुरुन्तै | निबेदनमा रु.१० को हुलाक टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : राम राज पन्त / विपद् व्यवस्थापन फाँट

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : दीर्घराज उपाध्याय

नामथर,जन्ममिति फरक परेको सिफारिस

कोठा नं : ३ सोही दिन | रु.१० को हुलाक टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : सागर दत्त जोशी / प्रसाशन शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : दीर्घराज उपाध्याय

आदिवासी/ जनजाति/ मधेशी /दलित प्रमाणित

कोठा नं : ३ तुरुन्तै | निबेदनमा रु.१० को हुलाक टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : सागर दत्त जोशी / प्रसाशन शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : दीर्घराज उपाध्याय

बहुयात्रा अनुमती पत्र

कोठा नं : ३ सोहि दिन | रु १०।- को हुलाक टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा : सागर दत्त जोशी / प्रसाशन शाखा

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : दीर्घराज उपाध्याय

पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2079-07-29 15:07:13

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

Powered By: ProActive Developers