Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

सूचना


मिति सूचना विवरण फाईलहरु एक्सन
2077-10-08 राहदानी जारी भएको सम्बन्धी सूचना !
2 दिन अगाडी
2077-10-08 नेपाल भारत सीमा नाका लेकम गा.पा. ३ स्थित लाली-ड्योडा झोलुङ्गे पुल खुल्ने सम्बन्धी सूचना !
2 दिन अगाडी
2077-09-09 जनतालाई सरल, सुलभ र सहज सेवा प्रदान गर्ने हेतु द्रुत सेवाका लागि गरिने सिफारिसहरु विद्युतीय प्रणाली मार्फत यस कार्यालयबाट जारी हुने सम्बन्धी सूचना ।
1 महिना अगाडी
2077-05-31 प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा जारी गरिएको आदेश (निषेधाज्ञा हटाईएको र जारी गरिएको) मिति २०७७।०५।३०
4 महिना अगाडी
2077-05-24 स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ र संक्रामक रोन ऐन, २०२० बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्वारा जारी गरिएको आदेश
4 महिना अगाडी