Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

क्र.सं.

कार्यालय

सूचना अधिकारीको नाम

पद

कार्यालयको नम्बर

मोबाइल नम्बर

इमेल ठेगाना

कै.

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, दार्चुला

गणेश बहादुर पाल

ना.सु.

०९३-४१००११

०९३-४१००२२

०९३-४१००३३

०९३-४१००४४

9848597540

ddc.darchula@gmail.com

 

महाकाली नगरपालिका,

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, खलंगा दार्चुला

युवराज जोशी

अधिकृत छठौं

०९३-४२०१३७

-

mmdarchula@gmail.com

 

दार्चुला जिल्ला अदालत, दार्चुला

हेमन्त भाट

ना.सु.

०९३-४२०१४०

9848810474

hemantbhat555@gmail.com

 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

टेक सिह कुँवर

स.प्र.जि.अ.

०९३-४२००१७

9848876276

tek.kunwar@nepal.gov.np

 

महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजना,दार्चुला

कमल सिह महत

ईन्जिनियर

०९३-४२०३६०

9759502088

dwidp.mrtp@gmail.com

 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दार्चुला

सुरेन्द्र प्रसाद जोशी

प्र.नि.

०९३-४२०१९९

9858783555

darchula.police@gmail.com

dpodarchula.karya@gmail.com

dpodarchula.aa@gmail.com

 

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ५० गुल्म हे.क्वा. दार्चुला

लिलि बहादुर चन्द

स.प्र.नि.

०९३-४२०१००

9851258933

apfdarchula.coy@gmail.com

lilichand2016@gmail.com

 

दुर्गादल गुल्म खलंगा व्यारेक, दार्चुला

सुशिल खनाल

उप सेनानी

०९३-४२०२००

9840098698

gulmadurgadal@gmail.com

 

दार्चुला तिंकर सडक योजना, दार्चुला

दिनेश रैखोला

ईन्जिनियर

०९३-४२०११९

9848875624

dprp@dor.gov.np

 

१०

सरकारी वकिल कार्यालय, दार्चुला

वसन्ती अवस्थी भट्ट

टा.ना.सु.

०९३-४२०१३१

9848970458

darchula.oag@gmail.com

basantiawasthi789@gmail.com

 

११

अपि नाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालय, दार्चुला      

सन्तबहादुर मगर

रेन्जर

०९३-४२०४९७

9844061580

ancadarchula@gmail.com

 

१२

डिभिजन वन कार्यालय, दार्चुला

देवेन्द्र बहादुर चन्द

रेन्जर

०९३-४२०१४५

9848791678/9749507332

darchuladfo@gmail.com

dardfo@dof.gov.np

 

१३

को.ले.नि.का., दार्चुला

ईन्द्र सिंह धामी

ले.पा.

०९३-४२०१७७

9868775242

dtcodarchula@gmail.com

 

१४

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, दार्चुला

चित्र प्रकाश जोशी

क.अ.

०९३-४२०२२१

9848876203

ec.deo.darchula@gmail.com

joshichitra2016@gmail.com

 

१५

शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई, दार्चुला

दिपक कुँवर

प्रा.स.

०९३-४२०१३५

9848429630

darchuladeo@gmail.com

 

१६

जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, दार्चुला

प्रविण प्रसाद कलौनी

स.ई.

०९३-४२०२२७

9849719893

idsd.darchula@gmail.com

 

१७

घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, दार्चुला

गणेश सिंह धामी

-

०९३-४२०१२१

9848729067

csidbdarchula@gmail.com, csidbdarchula2073@gmail.com

 

१८

जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, दार्चुला

हरि नारायण महतो

वैद्य निरिक्षक

०९३-४२०११४

9848882837

-

 

१९

कारागार कार्यालय, कार्यालय

मान बहादुर खडायत

ना.सु.

०९३-४२०२५९

9858770777

darchula.jailor@dopm.gov.np

 

२०

जिल्ला हुलाक कार्यालय, दार्चुला

विरेन्द्र सिंह धामी

ना.सु.

०९३-४२०१२०

९८४८८९६१३५

dpodarchula518@gmail.com

birendrasinghdhami@gmail.com

 

२१

छोटी भन्सार कार्यालय, दार्चुला

नर सिंह बडाल

टा.ना.सू.

०९३-४२०१३०

9848749623

-

 

२२

तथ्याङ्क कार्यालय, दार्चुला

हरिश पन्त

खरिदार

0०९३-४२०१३६

9848700942

bso.darchula@gmail.com

 

२३

मालपोत कार्यालय, दार्चुला

नर बहादुर ठगुन्ना

क.अ.

०९३-४२०१०३ /४२०३१५

9848711514

lrodarchula@gmail.com

 

२४

स्याउ जोन दार्चुला

दिपक धामी

ना.प्रा.स. (सा.प्र.)

०९३-४२०१४१

०९३-४२०४४७

 

9864756675

pmampappledarchula@gmail.com

dipakdhami09@gmail.com

 

२५

नापी कार्यालय, दार्चुला

दिपक सिंह कुँवर

सर्वेक्षक

०९३-४२०२१२

9848734009

-

 

२६

स्वास्थ्य कार्यालय, दार्चुला

खगेन्द्र कार्की

तथ्याङ्क सहायक

०९३-४२०१८८

9848565610

dhodarchula3@gmail.com

 

२७

जिल्ला अस्पताल, दार्चुला

डम्मर दत्त भट्ट

सि.अ.हे.ब.

०९३-४२०३०८

9749522904

9868735111

darchulahospital@gmail.com

dammarbhatt162@gmail.com

 

२९

भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र पाटन वैतडी सम्पर्क कार्यालय दार्चुला ।

सुरेश सिंह ठाकुर

अधिकृत छैठौं

०९३-४२०१०४

9749587976

-

 

३०

नेपाल विद्युत प्राधिकरण

वितरण केन्द्र दार्चुला ।

केशव दत्त भट्ट

सि.मि.रि./कार्यालय सहायक

०९३-४२००५३

9868872836

nea.darchula@gmail.com

darchula@nea.org.np

 

३१

नेपाल टेलिकम, शाखा कार्यालय, दार्चुला

कृष्ण बहादुर गुरुङ्ग

स.प्रा.अ.

०९३-४२०२२७

9858422246

nt.darchula@ntc.net.np, ppsdarchula@ntc.net.np

 

३२

शिक्षाको लागि खाद्य कार्यक्रम परियोजना, दार्चुला

योगेन्द्र बम

ईकाई प्रमुख

०९३-४२०२८६

9749641869

-

 

३३

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय बैतडी, फिल्ड कार्यालय दार्चुला

प्रकाश कार्की स.ई. ०९३-४२०१५० 9865756168 prakashparki333@gmail.com  

 


सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस