Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

पूर्व कार्यालय प्रमुखहरुको नामावली 2076-05-17

क्र.स.

पद

नाम थर

अवधि

देखि

सम्म

प्र.जि.अ.

श्री कामेश्वर प्रसाद सिंह

२०२८।१।

२०२९।३।

का.मु.प्र.जि.अ.

श्री लोक बहादुर  शाक्य

२०२९।४।६

२०२९।१२।

का.मु.प्र.जि.अ.

श्री गजेन्द्र बहादुर मूल

२०३०।१।

२०३२।६।

प्र.जि.अ.

श्री बृज नारायण श्रेष्ठ

२०३२।७।

२०३३।२।

प्र.जि.अ.

श्री दिव्यराम भण्डारी

२०३३।२।

२०३६।८।

प्र.जि.अ.

डा. श्री द्वारिका नाथ ढुंगेल

२०३६।९।

२०३८।१०।

प्र.जि.अ.

श्री योग बहादुर कार्की

२०३९।३।

२०४५।७।

प्र.जि.अ.

श्री डिल्ली राज जोशी

२०४५।८।

२०४७।४।

प्र.जि.अ.

श्री आनन्दराज पोखरेल

२०४७।५।

२०४८।७।

१०

प्र.जि.अ.

डा. श्री देवी प्रसाद ‍ओझा

२०४८।८।

२०४९।७।

११

प्र.जि.अ.

श्री हरिहर शर्मा

२०४९।९।

२०५०।१२।

१२

प्र.जि.अ.

श्री पि.डि. सुभाष

२०५१।१।

२०५१।११।

१३

प्र.जि.अ.

श्री दिपक कुमार जोशी

२०५१।११।

२०५२।१२।

१४

प्र.जि.अ.

श्री मोहन प्रसाद आचार्य

२०५३।४।१३

२०५३।१२।३०

१५

प्र.जि.अ.

श्री राम  प्रसाद शर्मा

२०५४।१।१

२०५४।१०।१४

१६

प्र.जि.अ.

श्री मोहन प्रसाद आचार्य

२०५४।१०।१५

२०५६।८।१८

१७

प्र.जि.अ.

श्री वेद प्रकाश लेखक

२०५६।८।१९

२०५८।९।२६

१८

प्र.जि.अ.

श्री दुर्गा प्रसाद पोखरेल

२०५८।१०।१५

२०५८।१२।११

१९

का.मु.प्र.जि.अ.

श्री भवनाथ भट्टराई

२०५८।१२।१२

२०५९।६।१८

२०

प्र.जि.अ.

श्री केशव प्रसाद पुडाशैनी

२०५९।६।१९

२०६१।५।५

२१

प्र.जि.अ.

श्री लोकराज रेग्मी

२०६१।५।२६

२०६३।२।२३

२२

प्र.जि.अ.

श्री यज्ञराज बोहरा

२०६३।३।२६

२०६५।१२।२३

२३

प्र.जि.अ.

श्री खम्व राज थानी

२०६५।१२।२०

२०६६।८।१६

२४

प्र.जि.अ.

श्री कुशुमाकर ढकाल

२०६६।८।१७

२०६६।११।२१

२५

प्र.जि.अ.

श्री कृष्णश्याम बुढाथोकी

२०६६।१२।९

२०६८।३।१९

२६

प्र.जि.अ.

श्री ज्ञान प्रसाद ढकाल

२०६८।३।१३

२०६८।१०।१५

२७

प्र.जि.अ.

श्री कृष्णश्याम बुढाथोकी

२०६८।१०।२५

२०६९।२।६

२८

प्र.जि.अ.

श्री चिरन्जीवी अधिकारी

२०६९।२।७

२०७०।३।२१

२९

प्र.जि.अ.

श्री कृष्ण बहादुर कटवाल

२०७०।३।२१

२०७१।९।२६

३०

प्र.जि.अ.

श्री प्रेम सिह कुँवर

२०७१।२।१

२०७२।११।३०

३१

प्र.जि.अ.

श्री मोहनराज जोशी

२०७२।१२।१

२०७३।१०।१२

३२

प्र‍.जि.अ.

श्री वासुप्रसाद कोइराला

२०७३।१०।१३

२०७४।०४।३१

३३

प्र‍.जि.अ.

श्री जनार्दन गौतम

२०७४।०४।३२

२०७५।०१।२०

३४

प्र‍.जि.अ.

श्री खुमकान्त आचार्य

२०७५।०१।२१

२०७५।११।१२

३५

प्र‍.जि.अ.

श्री शंकर बहादुर बिष्‍ट

२०७५।११।१३

२०७६।०७।१७

३६ प्र.जि.अ. श्री यदु नाथ पौडेल २०७६।०७।१८ २०७७।०३।०५
३७ प्र.जि.अ. श्री शरद कुमार पोखरेल २०७७।०३।१० २०७७।११।२१
३८ प्र.जि.अ. श्री सिद्धराज जोशी २०७७।११।२३ २०७८।०९।२५
३९ प्र.जि.अ. श्री दीर्घराज उपाध्याय २०७८।०९।२६ २०७९।१२।१५
४० प्र.जि.अ. श्री किरण जोशी २०७९।१२।१६  


पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2080-07-22 15:48:48

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

Powered By: ProActive Developers