Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

राहत वितरण सम्बन्धी विवरण


मिति राहत वितरण सम्बन्धी विवरण विवरण फाईलहरु एक्सन
2076-05-22 आ.व. २०७५/२०७६ मा विपद् प्रभावित र द्वन्द्ध प्रभावित व्यक्तिलाई राहत वितरण
2076-05-22

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस