Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

दैविक प्रकोप सम्बन्धी

कागजातहरुसुल्क

निबेदनमा रु.१० को हुलाक टिकटप्रक्रियाहरु

  • निबेदन र स्थानीय तहको सिफारीस
  • प्रहरी सर्जमिन मुचुल्का
  • नागरिकता प्रमाण पत्र ।
  • घटनाको ३० दिन भित्र निवेदन दिनुपर्ने ।
  • आवश्यक देखिएमा थप कागजात समेत


लाग्ने समय

तुरुन्तै