Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

नागरिक वडापत्र


सि.नं. सेवाहरु कागजातहरु प्रक्रियाहरु एक्सन
1

हातहतियार ईजाजत सम्बन्धी

लाग्ने समय

आवश्यक प्रमाण संकलन भएको भोलिपल्ट

सुल्क

रु १०।- को हुलाक टिकट र नियमावली मा तोकिए बमोजिम

जिम्मेवार कर्मचारी पदम राज भट्ट
गुनासो सुन्ने कर्मचारी टेक सिंह कुँवर
  • नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि सहितको निवेदन ।
  • निवेदकको निरोगिता प्रमाण पत्र ।
  • प्रहरी प्रतिवेदन ।
2

दैविक प्रकोप सम्बन्धी

लाग्ने समय

तुरुन्तै

सुल्क

निबेदनमा रु.१० को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी राम राज पन्त
गुनासो सुन्ने कर्मचारी टेक सिंह कुँवर
  • निबेदन र स्थानीय तहको सिफारीस
  • प्रहरी सर्जमिन मुचुल्का
  • नागरिकता प्रमाण पत्र ।
  • घटनाको ३० दिन भित्र निवेदन दिनुपर्ने ।
  • आवश्यक देखिएमा थप कागजात समेत