Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

नाबालक परिचय पत्र तथा प्रतिलिपि

शुल्क

रु १०।- को टीकट र प्रतिलिपिको हकमा प्रतिपाना रु. ३।- को टीकटलाग्ने समय

सबै प्रमाण पुगेमा दरखास्त दिएकै दिन 

कागजातहरु

वुवा र आमाको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेखित स्थायी ठेगाना दार्चुला जिल्ला भएको हकमा निम्न प्रमाण/कागजहरु पेश गर्नु पर्नेछ ।

  1. सम्बन्धित स्थानीय तहबाट फोटो प्रमाणित सहितको सिफारिश ।
  2. तोकिएको ढाँचा अनुसारको रिचपूर्वकको निवेदन
  3. नाबालकको जन्मदर्ता प्रमाण पत्र ।
  4. वुवा, आमाको नागरिकताको प्रमाण पत्र ।
  5. बच्चाको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र भए सो समेत ।
  6. बच्चाको ३ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो ।
  7. विदेशमा जन्म भएको भए सो मुलुकबाट जारी भएको जन्म प्रमाण पत्र
  8. कर्मचारी परिवार वा बसाई सराई गरि आएको हकमा नागरिकताको लागि तोकिएका आवश्यक कागजातहरु ।
  9. नावालक परिचय-पत्र जारी गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अभिलेख प्राप्त भएपछि मात्र नावालक परिचयपत्रको प्रतिलिपि दिइनेछ ।
  10. दरखास्त दिन आउँदा पेश गरेको सम्पूर्ण कागजातहरुको सक्कल प्रति लिई आउनु पर्नेछ ।


प्रक्रियाहरु

पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2079-06-14 14:44:52

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

Powered By: ProActive Developers