Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

साधारण (Normal) राहदानी

शुल्क

रु ५०००।-लाग्ने समय

निवेदन पेश गरेको २ महिना दिन पछी

कागजातहरु

निवेदक ना.प्र.प. जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाबाट जारी भएको हकमा

 1. रीतपूर्वक भरिएको दरखास्त फाराम २ प्रति
 2. नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कल प्रति र सोको २ प्रति प्रतिलिपि (ना.प्र. शाखाबाट ना.प्र. प्रमाणपत्र भिडेको हुनु पर्नेछ)
 3. हालसालै खिचेको निर्धारित ढाँचाको फोटो ५ प्रति
 4. राहदानी दस्तूर रु. ५०००।- तिरेको रसिद
 5. नाबालकको हकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाबाट जारी गरिएको नाबालक परिचय पत्र र निजको बाबु वा आमा मध्ये कुनै एक जनाको नागरिकता प्रमाणपत्र र सोको प्रतिलिपि । संरक्षक नियुक्त भएकोमा संरक्षक भएको व्यहोरा खुल्ने लिखितको सक्कल प्रति र संरक्षकको नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा त्यसको प्रतिलिपि
 6. पहिले राहदानी लिएको भए सोको सक्कल प्रति र प्रतिलिपि

अन्यत्र जिल्लाबाट बसाई सराई गरि आउनेको हकमा माथि उल्लेखित कागजातहरु बाहेक निम्न कागजातहरु पेश गर्नुपर्नेछ ।

 1. स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयबाट जारी भएको बसाई सराईको प्रमाणपत्र ।
 2. जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा ।
 3. घरको नक्सा पास प्रमाणपत्र ।
 4. बसाई सरेर आउनेहरुको लागि बसाई सरी आएको जिल्लाबाट नागरिकताको अभिलेख बुझिनेछ

अन्यत्र जिल्लाबाट नागरिकता लिई दार्चुला जिल्लामा विवाह गरि आउनेको हकमा

 1. विवाह दर्ता प्रमाणपत्र
 2. पतिको ना.प्र. पत्रको प्रतिलिपि
 3. सम्बन्धित जिल्लाबाट नागरिकताको अभिलेख बुझिनेछ ।

दार्चुला जिल्ला स्थित सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारी र कर्मचारी परिवारको हकमा

 1. सम्बन्धित निकायको सिफारिस पत्र
 2. सम्बन्धित जिल्लाबाट नागरिकताको अभिलेख बुझिनेछ ।


प्रक्रियाहरु

पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2079-06-14 14:44:52

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

Powered By: ProActive Developers