Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

संघ संस्था नविकरण

शुल्क

निवेदनमा रु १०।- को हुलाक टिकट र ऐन बमोजिम लाग्ने दस्तुर

 लाग्ने समय

प्रकृया पुरा भएमा सोही दिन

कागजातहरु

  1. तोकिएको निवेदन फाराम
  2. कार्यसमितिको निर्णयको प्रतिलिपि
  3. लेखा परीक्षण प्रतिवेदन
  4. वार्षिक प्रगति विवरण
  5. लेखा परीक्षकको ईजाजत पत्र, नविकरण पत्र समेत
  6. कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  7. कार्यक्षेत्र संग सम्बन्धित जिल्लाको स्थानीय तहको सिफारिस पत्र
  8. संस्था दर्ता प्रमाण पत्र
  9. संस्थाले वैदेशिक सहयोग प्राप्त गरि कार्यक्रम संचालन गरेको भए समाज कल्याण परिषदबाट कार्यक्रम स्वीकृत गरेको पत्र वा नवीकरणको लागि सिफारिस पत्र
  10. बालगृह संचालन गरेका संघसंस्थाको हकमा जिल्ला बालकल्याण समितिको सिफारिस पत्र


प्रक्रियाहरु

पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2079-06-14 14:44:52

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

Powered By: ProActive Developers