Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

दार्चुला जिल्लाका स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिहरुको विवरण

2076-04-15

2076-04-15


दार्चुला जिल्लाका स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिहरुको विवरण

 

मालिकार्जुन गाउँपलिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, शंकरपुर, दार्चुला ।

स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति पदाधिकारीहरुको नामावली

सि.नं.

पदाधिकारीको नामावली

पद

सम्पर्क नं

कैफियत

नरेन्द्र सिंह धामी

संयोजक

9841526012

गा.पा. अध्यक्ष

पुष्पा अवस्थी

सदस्य

9749523662

गा.पा. उपाध्यक्ष

जय सिंह धामी

सदस्य

9749507684

प्र.प्र.अ.

तारा टमटा

सदस्य

9868717831

कार्यपालिका सदस्य

प्रेम सिंह धामी

सदस्य

9749502339

रेडक्रस संयोजक

उद्धव सिंह धामी

सदस्य

-

पत्रकार

गणेश बहादुर पाल

सदस्य सचिव

9848597540

ना.सु.

 

 1. विपद् सम्पर्क अधिकारीको नाम र सम्पर्क नं.:-  गणेश बहादुर पाल, 9848597540
 2. विपद् व्यवस्थापन कोषमा रहेको रकम:- १५,००,०००।–(पन्ध्र लाख) र विपद् व्यवस्थापन कोष ।
 3. विपद् व्यवस्थापन कार्य योजना:- नबनेको ।
 4. ऐन/नियम/कार्यविधि:- मालिकार्जुन गाउँपालिका विपद्  व्यवस्थापन तथा आर्थकि सहायता कार्यविधि, २०७५ ।
 5. स्थानीय तहमा पहिचान भएका खुला क्षेत्र र आपतकालिन आश्रय स्थलहरु:- नतोकिएको ।
 6. अन्तिम दाह संस्कार स्थलहरुको विवरण:- नतोकिएको ।

 

लेकम गाउँपलिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, रातामाटा, दार्चुला ।

स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति पदाधिकारीहरुको नामावली

सि.नं.

पदाधिकारीको नामावली

पद

सम्पर्क नं.

कैफियत

परमानन्द जोशी

संयोजक

9749505446

गा.पा. अध्यक्ष

माधवी जोशी

सदस्य

9741127641

गा.पा. उपाध्यक्ष

धर्मराज उपाध्याय

सदस्य

9749504412

9848781084

प्र.प्र.अ.

राजेन्द्र प्रसाद जोशी

सदस्य

9749523566

सामाजिक विकास समिति

दौलत सिंह साउद

सदस्य

9848819552

राजस्व समिति

महेन्द्र राज जोशी

सदस्य

9749643570

विद्येयक समिति

भवान सिंह धामी

सदस्य

9848891470

भौतिक पुर्वाधार समिति

दिपेन्द्र सिंह बोहरा

सदस्य

9841668021

वडा अध्यक्ष

प्रेम सिंह बोहरा

सदस्य

-

प्र.ना.नि., सिमा प्रहरी कार्यालय लाली

१०

कृष्ण सिंह धामी

सदस्य

-

प्र.ना.नि., ईलाका प्रहरी कार्यालय रिठाचौपाता

११

राम दत्त जोशी

सदस्य

9848719580

राजनीतिक दल ने.क.पा.

१२

तुला गिरी

सदस्य

-

राजनीतिक दल ने.का

१३

तर्क राज विष्‍ट

सदस्य-सचिव

९८४८७६१२७४

सुनचा प्रविधि अधिकृत

 

 1. विपद् सम्पर्क अधिकारीको नाम र सम्पर्क नं.:- तर्क राज विष्‍ट, ९८४८७६१२७४
 2. विपद् व्यवस्थापन कोषमा रहेको रकम:- २०,००,०००।–(बीस लाख) र सो कोष सञ्चालन सम्बन्धि व्यवस्था नबनाइएको ।
 3. विपद् व्यवस्थापन कार्य योजना:- नबनेको ।
 4. ऐन/नियम/कार्यविधि बनेको:- गाउँ विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ ।
 5. स्थानीय तहमा पहिचान भएका खुला क्षेत्र र आपतकालिन आश्रय स्थलहरु:- विद्यालयका चौरहरु भएको ।
 6. अन्तिम दाह संस्कार स्थलहरुको विवरण:- लाली, खेताली, खेती, गराडी, डोट्याल ईजर, टाँडी, थाला, थापली आदि रहेका ।

 

व्याँस गाउँपलिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, सुन्सेरा, दार्चुला ।

स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति पदाधिकारीहरुको नामावली

सि.नं.

पदाधिकारीको नामावली

पद

सम्पर्क नं.

कैफियत

दिलिप सिंह बुढाथोकी

संयोजक

9759509867

गा.पा. अध्यक्ष

हेमा भट्ट जोशी

सदस्य

9759509866

गा.पा. उपाध्यक्ष

चन्द सिंह कुँवर

सदस्य

9759520205

स्वास्थ्य संयोजक

घन श्याम खत्री

सदस्य

9749609985

कृषि संयोजक

कमला बुढाथोकी

सदस्य

-

पशु सेवा शाखा संयोजक

प्रेम सिंह बोहरा

सदस्य

 

ईन्चार्ज, प्रहरी चौकी सुन्सेरा

राम  दत्त जोशी

सदस्य

9749117397

नि.प्र.प्र.अ.

 

 1. विपद् सम्पर्क अधिकारीको नाम र सम्पर्क नं.:-  राम दत्त जोशी, 9749117397
 2. विपद् व्यवस्थापन कोषमा रहेको रकम:- १५,००,०००।–(पन्ध्र लाख) र सो कोष सञ्चालन सम्बन्धि व्यवस्था:- विपद्  व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ ।
 3. विपद् व्यवस्थापन कार्य योजना:- नबनेको ।
 4. ऐन/नियम/कार्यविधि:- विपद्  व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ।
 5. स्थानीय तहमा पहिचान भएका खुला क्षेत्र र आपतकालिन आश्रय स्थलहरु:-
 6. अन्तिम दाह संस्कार स्थलहरुको विवरण:-

 

मार्मा गाउँपलिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, लटिनाथ, दार्चुला ।

स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति पदाधिकारीहरुको नामावली

सि.नं.

पदाधिकारीको नामावली

पद

मार्मा

कैफियत

जमन सिंह धामी

संयोजक

9749503486

9868494642

गा.पा. अध्यक्ष

बागमती ठगुन्ना

सदस्य

9749604079

9868490024

गा.पा. उपाध्यक्ष

तारा नाथ पनेरु

सदस्य

9759503773

9848521896

प्र.प्र.अ.

चक्रानन्द जोशी

सदस्य

9848235264

नायब सुब्बा

सुरेश विश्वकर्मा

सदस्य

9849019475

ईलाका प्रहरी प्रमुख लटिनाथ दार्चुला

विक्रम जोशी

सदस्य

9848457593

सब-ईन्जिनियर

चक्र सिह धामी

सदस्य

9848856785

स्वास्थ्य संयोजक

संजिव अवस्थी

सदस्य

9848729031

योजना प्रमुख

राजेन्द्र बहादुर सिंह

सदस्य

9749520722

रेडक्रस प्रतिनिधि

 

 1. विपद् सम्पर्क अधिकारीको नाम र सम्पर्क नं.:- चक्रानन्द जोशी, 9848235264
 2. विपद् व्यवस्थापन कोषमा रहेको रकम:- ३,००,०००।–(तीन लाख) र सो कोष सञ्चालन सम्बन्धि व्यवस्था:- कार्यविधि नभएको ।
 3. विपद् व्यवस्थापन कार्य योजना:- नबनेको ।
 4. ऐन/नियम/कार्यविधि:- मार्मा गाउँपालिका विपद्  व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ ।
 5. स्थानीय तहमा पहिचान भएका खुला क्षेत्र र आपतकालिन आश्रय स्थलहरु:- मडबगड पडपडा वडा नं. ४, लटिनाथ मन्दिर फिल्ड वडा नं. ३
 6. अन्तिम दाह संस्कार स्थलहरुको विवरण:-
 • पारीबगर मसान घाँट
 • जाड्डी मसान घाँट
 • गनगडा खोला मसान घाँट
 • कोदेबगर मसान घाँट
 • च्युरानी खोला मसान घाँट
 • शेरी पुल मसान घाँट
 • बिटुले मसान घाँट

 

महाकाली नगरपलिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, खलंगा, दार्चुला ।

स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति पदाधिकारीहरुको नामावली

सि.नं.

पदाधिकारीको नामावली

पद

सम्पर्क नं.

कैफियत

हंस राज भट्ट

संयोजक

9858751055

नगर प्रमुख

कल्यान सिंह कुँवर

सदस्य

9749524775

वडा अध्यक्ष

पदम सिंह महर

सदस्य

9848792182

वडा अध्यक्ष

तोरन प्रसाद अवस्थी

सदस्य

9848629092

वडा अध्यक्ष

दिनेश राज जोशी

सदस्य

9866707349

वडा अध्यक्ष

हर सिंह डागा

सदस्य

9749516774

वडा अध्यक्ष

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सदस्य

9858720111

 

कृषि शाखा प्रमुख

सदस्य

093-420137-Ext.३०

 

शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख

सदस्य

093-420137-Ext.२९

 

१०

महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण उपशाखा प्रमुख

सदस्य

093-420137-Ext.२८

 

११

स्वास्थ्य शाखा संयोजक

सदस्य

093-420137-Ext.३१

 

१२

जिल्ला रेडक्रस सोसाईटी प्रतिनिधि

सदस्य

-

 

१३

स्थानीय आपतकालीन कार्य संचालन केन्द्र प्रमुख

सदस्य

093-420137-Ext.१२

 

१४

पुर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा प्रमुख

सदस्य

093-420137-Ext.२३

 

१५

वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख

सदस्य सचिव

093-420137-Ext.१९

 

 

 1. विपद् सम्पर्क अधिकारीको नाम र सम्पर्क नं.:- मोहन सिंह कार्की, 9848799110
 2. विपद् व्यवस्थापन कोषमा रहेको रकम:- ३३,००,०००।–(तेतीस लाख) र सो कोष सञ्चालन सम्बन्धि व्यवस्था:- "महाकाली नगरपालिका दार्चुलाको विपद् व्यवस्थापन विशेष कोष संचालन निर्देशिका, २०७५ (पहिलो संशोधन) २०७६" ।
 3. विपद् व्यवस्थापन कार्य योजना:-  नबनेको ।
 4. ऐन/नियम/कार्यविधि:- नबनेको ।
 5. स्थानीय तहमा पहिचान भएका खुला क्षेत्र र आपतकालिन आश्रय स्थलहरु:-

          खुला मञ्च, विरेन्द्र वन क्षेत्र, लास्कु खोला क्षेत्र, खेट्टेबगर क्षेत्र, धाप असिगडा क्षेत्र र दत्तु घाँट क्षेत्र ।

 1. अन्तिम दाह संस्कार स्थलहरुको विवरण:-
 • विपद् पश्चातको शव अन्तिम संस्कारका लागि महाकाली नदी किनार रहेका मसान घाँटहरु ।

 

नौगाड गाउँपलिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, होपरीगाड, दार्चुला ।

स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति पदाधिकारीहरुको नामावली

सि.नं.

पदाधिकारीको नामावली

पद

सम्पर्क नं.

कैफियत

प्रेम सिंह धामी

संयोजक

9759500976

9848709176

गा.पा. अध्यक्ष

गौरी देवी ठगुन्ना

सदस्य

9749614110

गा.पा. उपाध्यक्ष

मोहन सिंह धामी

सदस्य

9759503772

प्र.प्र.अ.

राम सिंह ठगुन्ना

सदस्य

9848025154

वडा अध्यक्ष

होपरी गाड अस्थायी प्रहरी पोष्ट प्रमुख

सदस्य

-

प्र.स.नि.

स्थानीय पत्रकार प्रतिनिधि

सदस्य

-

 

रेडक्रस प्रतिनिधि

सदस्य

-

 

 

 1. विपद् सम्पर्क अधिकारीको नाम र सम्पर्क नं.:- नरेन्द्र प्रसाद ठगुन्ना (योजना प्रमुख), 9848840684
 2. विपद् व्यवस्थापन कोषमा रहेको रकम:- ५,००,०००।–(पाँच लाख) र सो कोष सञ्चालन सम्बन्धि व्यवस्था:- विपद् व्यवस्थापन कोष नौगाड ।
 3. विपद् व्यवस्थापन कार्य योजना:- नबनेको (कार्ययोजना निर्माण भईरहेको) ।
 4. ऐन/नियम/कार्यविधि:- नबनेको ।
 5. स्थानीय तहमा पहिचान भएका खुला क्षेत्रर आपतकालिन आश्रय स्थलहरु:-

   खुला क्षेत्र

 • सिप्टी मा.वि.को खुल्ला चौर,
 • छिपलाथान खुला चौर
         आश्रय स्थल
 • मा.वि. खुण्डमुण्ड
 • मा.वि. धुलिगडा
 • मा.वि. सिप्टी
 • मा.वि. ईयरकोट
 • मा.वि. नागु
 1. अन्तिम दाह संस्कार स्थलहरुको विवरण:- नतोकिएको ।

शैल्यशिखर नगरापलिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, गोकुलेश्वर, दार्चुला ।

स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति पदाधिकारीहरुको नामावली

सि.नं.

पदाधिकारीको नामावली

पद

सम्पर्क नं.

कैफियत

अमर सिंह धामी

संयोजक

९८६९९१८३८३

नगर प्रमुख

राजमती बम पाल

सदस्य

९८४८८३७६३६

नगर उपप्रमुख

सुरेन्द्र बहादुर बिष्ट

 

९८६८४४८३४३

नि.प्र.प्र.अ.

माधव राज भट्ट

 

९८६८७९०८७५

संयोजक, सामाजिक विकास समिति

मदन सिंह रावल

 

९८६७८६७८०३

संयोजक, आर्थिक विकास समिति

जयानन्द जोशी

 

९८४८८९६२४२

संयोजक, पुर्वाधार विकास समिति

धनी दत्त भट्ट

 

९८६८७२७१५५

संयोजक, विपद् व्यवस्थापन

गोकर्ण बहादुर चन्द

 

९८४८८५२४७७

संयोजक, विधेयक समिति

निर्मला साउद

 

९८६५७५६०२६

संयोजक, सुशासन तथा सेवा प्रवाह समिति

१०

प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन कार्यालय

 

९८४८८७५६२०

प्रतिनिधि

११

अरुण दत्त जोशी

 

९८४८७३४८७७

स्वास्थ्य शाखा

१२

सन्तोष पाण्डेय

 

९८४८६८११२२

पूर्वाधार विकास शाखा

१३

सुरत बहादुर खडका

 

९८५१२८२३०५

ई.प्र.का. प्रमुख

१४

मोहन सिंह साउद

 

 

पार्टी प्रतिनिधि, नेकपा

१५

अमर सिंह बिष्ट

 

 

पार्टी प्रतिनिधि, नेकाँ

१६

शिव दत्त जोशी

 

 

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी

१७

ईश्वर दत्त पाण्डेय

 

 

उद्योग बाणिज्य संघ

१८

मानमती भट्ट

 

 

गैर सरकारी संस्था महासंघ

१९

प्रतिनिधि

 

 

प्रतिनिधि पत्रकार महासंघ

२०

भोजराज भट्ट

 

९८४८७२७८७९

विपद् व्यवस्थापन शाखा

 

 1. विपद् सम्पर्क अधिकारीको नाम र सम्पर्क नं.:- भोजराज भट्ट, ९८४८७२७८७९
 2. विपद् व्यवस्थापन कोषमा रहेको रकम:- २,००,०००।– र सो कोष सञ्चालन सम्बन्धि व्यवस्था बनाइएको:- विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ तयार भएको ।
 3. विपद् व्यवस्थापन कार्य योजना:- नबनेको ।
 4. ऐन/नियम/कार्यविधि:- विपद् जोखिम न्युनिकरण

फाईलको नाम डोउनलोड
विवरण_उपलब्ध_गराईएको_।_स्थानीय_तह.docx

समाचार


सबै हेर्नुहोस
पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2080-11-18 14:17:55

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

Powered By: ProActive Developers