Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

विवरण दर्ता अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । मिति २०७७।०३।१८

6 महिना अगाडी

2077-03-18


विवरण दर्ता अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । मिति २०७७।०३।१८ 

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस