Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

सवारी पास सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना

4 महिना अगाडी

2077-02-02


सवारी पास सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना