Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अत्यन्तै जरुरी सूचना ।

4 महिना अगाडी

2077-01-23


जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अत्यन्तै जरुरी सूचना । मिति २०७७।०१।२३