Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

धौलीगंगा बाँधको ढोका Silt flushing कार्यका लागि खोलिने सम्बन्धी सूंचना ।

6 महिना अगाडी

2077-03-15


धौलीगंगा बाँधको ढोका Silt flushing कार्यका लागि खोलिने सम्बन्धी सूंचना ।

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस