Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

मिति २०७६।०६।२७ गते अपरान्ह ५ बजे देखि मिति २०७६।०६।२९ गते अपरान्ह ५ बजे सम्म सीमा नाका सील हुने सम्बन्धि सूचना ।