Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

२०७६।०४।०१ गते बसेको विपद् व्यवस्थापन समिति अन्तरगत क्षेत्रगत निकायका निर्णयहरु