Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

CCTV Camera जडान र संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७२

2075-03-20

2075-03-20


CCTV Camera जडान र संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७२

Attached Files

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस