Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५

2075-08-26

2075-08-26


कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५

Attached Files

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस