Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

संस्था दर्ता गर्न के के कागजात चाहिन्छ ?

संस्था दर्ता गर्न के के कागजात चाहिन्छ ?

  • ढाँचा अनुरुपको निवेदन र प्रस्तावित ५ प्रति विधानमा सबै पदाधिकारीहरुको दस्तखत,
  • पदाधिकारीहरुको ना.प्र. को प्रतिलिपि,
  • सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस र तदर्थ समितिले गरेको भेलाको निर्णय,
  • प्रहरी प्रतिवेदन ।
  • रु. १० को हुलाक टिकट
  • राजश्व रु. १,०००।-


सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस