Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

नाबालक परिचयपत्र बनाउन के के कागजात चाहिन्छ ?

नाबालक परिचयपत्र बनाउन के के कागजात चाहिन्छ ?

  • सम्बन्धित वडाअध्यक्षको सिफारिस,
  • जन्मदर्ता प्रमाणपत्र,
  • बाबुआमाको नागरिकता प्रमाणपत्र प्रतिलिपि र सनाखत,
  • नाबालकको ४ प्रति फोटो र रु. १० को हुलाक टिकट ।
  • जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नाबालक स्वयम् उपस्थित हुनुपर्ने ।