Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

संस्थाको विधान संशोधन गर्न के के कागजात चाहिन्छ ?

संस्थाको विधान संशोधन गर्न के के कागजातहरु चाहिन्छन ?

  • तोकिएको फाराममा साविकमा भएको स्विकृति विधानमा थपघट गर्नुपर्ने कारण खुलाई साधारणसभाको निर्णयको प्रतिलिपि
  • स्वीकृत सक्कल विधान
  • तीन महले संशोधित विधानको २ प्रति प्रतिलिपि


सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस