Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

विष्फोटक पदार्थको आयात ओसारपसार सञ्चय र प्रयोगको इजाजत प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७३