Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

बहुयात्री अनुमति पत्र बनाउन के-के कागजातहरु चाहिन्छ?

बहुयात्री अनुमति पत्र बनाउन के-के कागजातहरु चाहिन्छ?

  • तोकिएको ढाँचाको अनुसूची फारममा जिल्ला समन्वय समितिको फोटो प्रमाणित सहितको सिफारिस
  • सम्बन्धित व्यक्तिको ना.प्र.प.को छायाँप्रति 


सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस