Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

आ.व. २०७६/०७७ को श्रावण महिनामा यस कार्यालयबाट सम्पादित गरिएका काम कारवाहीको विवरण

2076-05-01

2076-05-01


श्रावण_महिनाको_मासिक_प्रगति_विवरण_१.jpg तस्बिर :

आ.व. २०७६ ०७७ को श्रावण महिनामा यस कार्यालयबाट सम्पादित गरिएका काम कारवाहीको विवरण