Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन- २०७४

2075-07-27

2075-07-27


विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन- २०७४ Download गर्नुहोस् । 

Attached Files

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस