Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

अर्धवार्षिक प्रगति विवरण (२०७६ श्रावण देखि २०७६ पौष मसान्त सम्म)

8 महिना अगाडी

2076-10-08


सूचनाको हक सम्बन्धी  ऐन २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलासंग सम्बन्धित स्वत प्रकाशन (सार्वजनिक गरिएको अवधि मिति २०७६ श्रावण देखि पौष मसान्त सम्म अर्धवार्षिक)