Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

ऐतिहासिक ‘श्री उकु महल’को भग्नावशेष

uku_mahal_01_2.jpg
ऐतिहासिक ‘श्री उकु महल’को भग्नावशेष
ऐतिहासिक ‘श्री उकु महल’को भग्नावशेष