Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

गोकुलेश्वर ऐयरपोर्ट

gokuleshwor_Airport.jpg
गोकुलेश्वर ऐयरपोर्ट
गोकुलेश्वर ऐयरपोर्टको दृष्य