Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

दार्चुला खलंगा-भारत धारचुला

darchula_khalanga.jpg
महाकाली नदीको दृष्य
दार्चुला खलंगा-भारत धारचुला