Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

अपिहिमालको नजिक बाट लिएको दृष्य

api_himal_Darchula.jpg
अपिहिमालको नजिक बाट लिएको दृष्य
अपिहिमाल