Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको दृष्य

chameliya_hydropower.jpeg
चमेलिया जलविद्युत आयोजना
चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको दृष्य