Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्माणाधिन प्रशासकीय भवन

67481437_669554440180855_3447344977464524800_n_(1)(1).jpg
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्माणाधिन प्रशासकीय भवन