Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

दार्चुला जिल्ला स्थित गृह मन्त्रालय अन्तरगतका निकायहरुको भौतिक सम्पत्तिको प्रोफाईल