Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

मालिकार्जुन गा.पा. वडा नं. ६ उकुमा दुई दिने (मिति २०७६।०६।३० र ७।१) एकिकृत घुम्ति सेवा सिविर सम्पन्‍न

11 महिना अगाडी

2076-07-08


मालिकार्जुन गा.पा. वडा नं. ६ उकुमा दुई दिने (मिति २०७६।०६।३० र ७।१) एकिकृत घुम्ति सेवा सिविर सम्पन्‍न

जनतलाई घरदैलोमा सेवा पुर्‍याई सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ यस कार्यालयको आयोजना एवं मालिकार्जुन गाउँपालिकाको व्यवस्थापन सहयोगमा ऐ. गाउँपालिकाको वडा नं. ६ उकुमा मिति २०७६।०६।३० देखि २०७६।०७।०१ गते सम्म २ दिन एकिकृत घुम्ति सेवा संचालन गरिएको र उक्त शिविरमा तपशिल बमोजिमको संख्यामा सेवाग्राहीले सेवा प्राप्‍त गर्नु भएको ।

तपसिल

क्र.स.

सेवाको नाम

सेवा प्राप्‍त गर्नेको संख्या

सेवा प्रदायक निकाय

कैफियत

महिला

पुरुष

जम्मा

नागरिकता

३९

४१

८०

जिल्ला प्रशासन कार्यालय

 

नागरिकता प्रतिलिपि

-

जिल्ला प्रशासन कार्यालय

 

फोटो सहितको मतदाता नामावली दर्ता

५२

५७

१०९

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय

 

स्वास्थ्य सेवा

३०

३४

६४

स्वास्थ्य चौकी उकु