Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

आ.व. २०७५/२०७६ मा विपद् प्रभावित र द्वन्द्ध प्रभावित व्यक्तिलाई राहत वितरण

2076-05-22

2076-05-22


विपद प्रभावितलाई राहत वितरण

३२५ जनालाई न्यानो लुगा वितरण, मृतक २ जनाका आश्रित परिवारलाई रु १ लाख का दरले नगद वितरण र सम्पत्ति क्षति भएका २६ परिवारलाई १,९३,५००।– वितरण गरिएबाट राहत महशूष गरेका ।

द्बन्द प्रभावितलाई राहत वितरण मृतक १ जनालाई रु १,५०,०००। र घाइते १ जनालाई ७४,४००।– उपलव्ध गराइएको