Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

भारत, धारचु्ला, तपोवन स्थित धौलिगंगा जलविद्युत परियोजनाको बाँध सफाईका लागि खोलिने सम्बन्धी सूचना

भारत, धारचु्ला, तपोवन स्थित धौलिगंगा जलविद्युत परियोजनाको बाँध सफाईका लागि खोलिने सम्बन्धी सूचना