Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

श्रोतहरु


मिति श्रोतहरु विवरण फाईलहरु एक्सन
2075-03-20 CCTV Camera जडान र संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७२
2075-03-20