Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन- २०७४

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन- २०७४ Download गर्नुहोस् ।