Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला


मिति DDMC का निर्णयहरु विवरण फाईलहरु एक्सन
2076-05-19 २०७४।०२।११ गते बसेको विपद् व्यवस्थापन समिति निर्णयहरु
2076-05-19