Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

निजामती सेवा नियमावली २०५० एकिकृत बाह्रौ संशोधन समेत

निजामती सेवा नियमावली २०५० एकिकृत बाह्रौ संशोधन समेत Download गर्नुहोस् ।