Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

आ.व. २०७४/२०७५ को यस कार्यालयबाट जारी भएको नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्रको वार्षिक विवरण

आ.व. २०७४/२०७५ को यस कार्यालयबाट जारी भएको नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्रको वार्षिक विवरण:-
नयाँ नागरिकता (बंशज)
पुरुष:- १६९५
महिला:- १३३८
जम्मा:- ३०३३
 
अंगिकृत नागरिकता:- २३
जम्मा:- २३


सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस