Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

सागर दत्त जोशी


सागर दत्त जोशी


सागर दत्त जोशी
खरिदार

शाखा राहदानी शाखा
पद खरिदार
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
इमेल shagardattjoshi@gmail.com
सम्पर्क 9848875620
बहाल मिति २०७५ श्रावण ४