Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

पदम राज भट्ट


पदम राज भट्ट


पदम राज भट्ट
नायब सुब्बा

शाखा मुद्दा शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल padambhatta1@gmail.com
सम्पर्क 9865773299
बहाल मिति २०७३ जेष्ठ २