Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

नागरिक वडापत्र


सि.नं. सेवाहरु कागजातहरु प्रक्रियाहरु एक्सन
1

हातहतियार ईजाजत सम्बन्धी

लाग्ने समय

आवश्यक प्रमाण संकलन भएको भोलिपल्ट

सुल्क

रु १०।- को हुलाक टिकट र नियमावली मा तोकिए बमोजिम

जिम्मेवार कर्मचारी पदम राज भट्ट
गुनासो सुन्ने कर्मचारी टेक सिंह कुँवर
  • नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि सहितको निवेदन ।
  • निवेदकको निरोगिता प्रमाण पत्र ।
  • प्रहरी प्रतिवेदन ।
2

दैविक प्रकोप सम्बन्धी

लाग्ने समय

तुरुन्तै

सुल्क

निबेदनमा रु.१० को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी राम राज पन्त
गुनासो सुन्ने कर्मचारी टेक सिंह कुँवर
  • निबेदन र स्थानीय तहको सिफारीस
  • प्रहरी सर्जमिन मुचुल्का
  • नागरिकता प्रमाण पत्र ।
  • घटनाको ३० दिन भित्र निवेदन दिनुपर्ने ।
  • आवश्यक देखिएमा थप कागजात समेत