Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

दार्चुला जिल्ला स्थित गृह मन्त्रालय अन्तरगतका निकायहरुको भौतिक सम्पत्तिको प्रोफाईल