Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

संस्थाको विधान संशोधन गर्न के के कागजात चाहिन्छ ?

संस्थाको विधान संशोधन गर्न के के कागजातहरु चाहिन्छन ?

  • तोकिएको फाराममा साविकमा भएको स्विकृति विधानमा थपघट गर्नुपर्ने कारण खुलाई साधारणसभाको निर्णयको प्रतिलिपि
  • स्वीकृत सक्कल विधान
  • तीन महले संशोधित विधानको २ प्रति प्रतिलिपि