Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

आ.व. २०७६/०७७ को मंसिर महिनामा यस कार्यालयबाट सम्पादित गरिएका काम कारवाहीको विवरण