Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

क्र.सं.

कार्यालय

सूचना अधिकारीको नाम

पद

कार्यालयको नम्बर

मोबाइल नम्बर

इमेल ठेगाना

कै.

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, दार्चुला

गणेश बहादुर पाल

ना.सु.

०९३-४१००११

०९३-४१००२२

०९३-४१००३३

०९३-४१००४४

9848597540

ddc.darchula@gmail.com

 

महाकाली नगरपालिका,

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, खलंगा दार्चुला

युवराज जोशी

अधिकृत छठौं

०९३-४२०१३७

-

mmdarchula@gmail.com

 

दार्चुला जिल्ला अदालत, दार्चुला

हेमन्त भाट

ना.सु.

०९३-४२०१४०

9848810474

hemantbhat555@gmail.com

 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

टेक सिह कुँवर

स.प्र.जि.अ.

०९३-४२००१७

9848876276

tek.kunwar@nepal.gov.np

 

महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजना,दार्चुला

कमल सिह महत

ईन्जिनियर

०९३-४२०३६०

9759502088

dwidp.mrtp@gmail.com

 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दार्चुला

सुरेन्द्र प्रसाद जोशी

प्र.नि.

०९३-४२०१९९

9858783555

darchula.police@gmail.com

dpodarchula.karya@gmail.com

dpodarchula.aa@gmail.com

 

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ५० गुल्म हे.क्वा. दार्चुला

लिलि बहादुर चन्द

स.प्र.नि.

०९३-४२०१००

9851258933

apfdarchula.coy@gmail.com

lilichand2016@gmail.com

 

दुर्गादल गुल्म खलंगा व्यारेक, दार्चुला

सुशिल खनाल

उप सेनानी

०९३-४२०२००

9840098698

gulmadurgadal@gmail.com

 

दार्चुला तिंकर सडक योजना, दार्चुला

दिनेश रैखोला

ईन्जिनियर

०९३-४२०११९

9848875624

dprp@dor.gov.np

 

१०

सरकारी वकिल कार्यालय, दार्चुला

वसन्ती अवस्थी भट्ट

टा.ना.सु.

०९३-४२०१३१

9848970458

darchula.oag@gmail.com

basantiawasthi789@gmail.com

 

११

अपि नाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालय, दार्चुला      

सन्तबहादुर मगर

रेन्जर

०९३-४२०४९७

9844061580

ancadarchula@gmail.com

 

१२

डिभिजन वन कार्यालय, दार्चुला

देवेन्द्र बहादुर चन्द

रेन्जर

०९३-४२०१४५

9848791678/9749507332

darchuladfo@gmail.com

dardfo@dof.gov.np

 

१३

को.ले.नि.का., दार्चुला

ईन्द्र सिंह धामी

ले.पा.

०९३-४२०१७७

9868775242

dtcodarchula@gmail.com

 

१४

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, दार्चुला

चित्र प्रकाश जोशी

क.अ.

०९३-४२०२२१

9848876203

ec.deo.darchula@gmail.com

joshichitra2016@gmail.com

 

१५

शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई, दार्चुला

दिपक कुँवर

प्रा.स.

०९३-४२०१३५

9848429630

darchuladeo@gmail.com

 

१६

जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, दार्चुला

प्रविण प्रसाद कलौनी

स.ई.

०९३-४२०२२७

9849719893

idsd.darchula@gmail.com

 

१७

घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, दार्चुला

गणेश सिंह धामी

-

०९३-४२०१२१

9848729067

csidbdarchula@gmail.com, csidbdarchula2073@gmail.com

 

१८

जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, दार्चुला

हरि नारायण महतो

वैद्य निरिक्षक

०९३-४२०११४

9848882837

-

 

१९

कारागार कार्यालय, कार्यालय

मान बहादुर खडायत

ना.सु.

०९३-४२०२५९

9858770777

darchula.jailor@dopm.gov.np

 

२०

जिल्ला हुलाक कार्यालय, दार्चुला

विरेन्द्र सिंह धामी

ना.सु.

०९३-४२०१२०

९८४८८९६१३५

dpodarchula518@gmail.com

birendrasinghdhami@gmail.com

 

२१

छोटी भन्सार कार्यालय, दार्चुला

नर सिंह बडाल

टा.ना.सू.

०९३-४२०१३०

9848749623

-

 

२२

तथ्याङ्क कार्यालय, दार्चुला

हरिश पन्त

खरिदार

0०९३-४२०१३६

9848700942

bso.darchula@gmail.com

 

२३

मालपोत कार्यालय, दार्चुला

नर बहादुर ठगुन्ना

क.अ.

०९३-४२०१०३ /४२०३१५

9848711514

lrodarchula@gmail.com

 

२४

स्याउ जोन दार्चुला

दिपक धामी

ना.प्रा.स. (सा.प्र.)

०९३-४२०१४१

०९३-४२०४४७

 

9864756675

pmampappledarchula@gmail.com

dipakdhami09@gmail.com

 

२५

नापी कार्यालय, दार्चुला

दिपक सिंह कुँवर

सर्वेक्षक

०९३-४२०२१२

9848734009

-

 

२६

स्वास्थ्य कार्यालय, दार्चुला

खगेन्द्र कार्की

तथ्याङ्क सहायक

०९३-४२०१८८

9848565610

dhodarchula3@gmail.com

 

२७

जिल्ला अस्पताल, दार्चुला

डम्मर दत्त भट्ट

सि.अ.हे.ब.

०९३-४२०३०८

9749522904

9868735111

darchulahospital@gmail.com

dammarbhatt162@gmail.com

 

२९

भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र पाटन वैतडी सम्पर्क कार्यालय दार्चुला ।

सुरेश सिंह ठाकुर

अधिकृत छैठौं

०९३-४२०१०४

9749587976

-

 

३०

नेपाल विद्युत प्राधिकरण

वितरण केन्द्र दार्चुला ।

केशव दत्त भट्ट

सि.मि.रि./कार्यालय सहायक

०९३-४२००५३

9868872836

nea.darchula@gmail.com

darchula@nea.org.np

 

३१

नेपाल टेलिकम, शाखा कार्यालय, दार्चुला

कृष्ण बहादुर गुरुङ्ग

स.प्रा.अ.

०९३-४२०२२७

9858422246

nt.darchula@ntc.net.np, ppsdarchula@ntc.net.np

 

३२

शिक्षाको लागि खाद्य कार्यक्रम परियोजना, दार्चुला

योगेन्द्र बम

ईकाई प्रमुख

०९३-४२०२८६

9749641869

-

 

३३

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय बैतडी, फिल्ड कार्यालय दार्चुला

प्रकाश कार्की स.ई. ०९३-४२०१५० 9865756168 prakashparki333@gmail.com