Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

आ.व. २०७४/२०७५ को यस कार्यालयबाट जारी भएको नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्रको वार्षिक विवरण